What is electronics?

Date created: June 9, 2022 • Written by: natpsxWhat is electronics?


What is Electronics?
วันนี้แอดมินจะพามาทำความรู้จักกับคำว่าอิเล็กทรอนิกส์กันครับ
"อิเล็กทรอนิกส์" นั้นเป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี ที่มีความเกี่ยวข้องกับการไหล และการควบคุมอิเล็กตรอนที่สภาวะสุญญากาศ และในสสารต่างๆ
โดยคำว่า Electronics นั้นมาจากคำว่า "Electron Mechanics" ถ้าแปลเป็นไทยก็คือ "กลศาสตร์อิเล็กตรอน" ซึ่งหมายถึงศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาพฤติกรรมของอิเล็กตรอนภายใต้เงื่อนไขต่างๆ จากภายนอก เช่น สนามไฟฟ้า คลื่น อุณหภูมิ เป็นต้น
ปกติแล้วงานวิศวกรรมทางด้านอิเล็กทรอนิกส์จะอาศัยอุปกรณ์ประเภท Active components สำหรับใช้ในการควบคุมการไหลของอิเล็กตรอน
ซึ่งจะแตกต่างจากวิศวกรรมไฟฟ้า ที่อาศัยค่า Passive effects อย่างเช่น ความต้านทาน ความจุ และความเหนี่ยวนำ เพื่อใช้ควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้า

History of electronics
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใยุคแรกๆ ที่ใช้ควบคุมอิเล็กตรอนหรือกระแสไฟฟ้าได้นั้น คือหลอดสุญญากาศหรือ Vacuum tube ที่คิดค้นโดย Lee De Forest ที่สร้างมาเพื่อขยายสัญญาณวิทยุและสัญญาณเสียง สำหรับใช้ในงานเครื่องส่งวิทยุ และเครื่องรับ
จนกระทั่งในเวลาต่อมา Transistor ถือกำเนิดขึ้นมาจากห้องวิจัย Bell labs โดย William Shockley, Walter Houser Brattain และ John Bardeen
ด้วยขนาดที่สามารถย่อส่วนให้เล็กลงได้เป็นอย่างมากและสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมาก ดังนั้น Transistor จึงได้เข้ามาแทนที่หลอดสุญญากาศ ทำให้หลอดสุญญากาศค่อยๆ หายไปในที่สุด นอกจากนั้น Transistor ยังได้ปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เกิดเทคโนโลยีขึ้นมาอีกมากมายและถือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกใช้งานมากที่สุดในโลก

Electronic component
ประเภทของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
 • Passive components คืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ด้วยตัวมันเอง โดยไม่ต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากภายนอก เช่น Resistor Capacitor Inductor Antenna
 • Active components คืออุปกรณ์ที่สามารถจ่ายพลังงานได้ หรือต้องอาศัยแหล่งพลังงานจากภายนอกเพื่อให้ตัวมันเองสามารถทำงาน ได้ เช่น Battery Diode Transistor LED IC
 • Electromechanical components คืออุปกรณ์ที่สามารถดำเนินการทางไฟฟ้าได้ โดยใช้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้หรือใช้การเชื่อมต่อทางไฟฟ้าได้ เช่น Switch Relay Fuse

Advantages of electronics
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่ละตัว ทำงานตามความสามารถของใครของมัน
อุปกรณ์หลายๆ ตัว เชื่อมต่อเข้าด้วยกัน เกิดเป็นวงจรเพื่อทำหน้าที่ตามจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
วงจรหลายๆ วงจร ประกอบรวมกันเป็นระบบที่ใหญ่ขึ้น ผลที่ได้คือเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น ทีวี ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องคิดเลข คอมพิวเตอร์ ที่เอาไว้ใช้ประโยชน์หรืออำนวยความสะดวกสะบายให้กับคนเราอย่างมากมายในทุกวันนี้

Branches of electronics
นอกจากนี้ การศึกษาทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถแตกแขนงออกไปได้อีกหลายสาขา ตามความสนใจหรือจุดประสงค์ของแต่ละสายงาน เช่น
 • Digital electronics
 • Analogue electronics
 • Microelectronics
 • Circuit design
 • Power electronics
 • Embedded systems
 • Telecommunications
 • Bioelectronics
และอื่นๆ อีกมากมาย


MICROEXPERT


ลงทะเบียนกับเทรนนิ่งคุณภาพจากทีมงานมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ตรง