Basic PCB Design with KiCad (Beginner)

คอร์สสอนออกแบบ PCB ด้วยโปรแกรม KiCad ที่เป็น open source สามารถใช้งานได้ฟรีบนทุกแพลตฟอร์มทั้ง Windows, MacOS และ Linux

Last update: June 24, 2022Basic PCB Design with KiCad (Beginner)

หมดเขตลงทะเบียนวันสุดท้าย 23 มิถุนายน 2565


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและใช้งานโปรแกรม KiCad เพื่อออกแบบ PCB แบบพื้นฐานเพื่อนำไปต่อยอดการทำงานได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถสร้างภาพจำลองแผ่น PCB แบบ 3D เพื่อให้เห็นภาพจริงของชิ้นงานได้
 • สามารถสร้างไฟล์ที่จำเป็นสำหรับส่งให้โรงงานผลิตได้อย่างถูกต้อง

ระยะเวลาในการเรียน

 • เรียนทั้งหมด 2 วัน วันละ 3 ชั่วโมง
 • วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 (9.00 - 12.00)

ราคา

 • 1,990.- บาท/ท่าน
 • ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ลด 20% เหลือ 1,592.- บาท/ท่าน


รับจำนวนจำกัดแค่ 10 ท่านเท่านั้น


เนื้อหาในคอร์สเรียน

วันแรก (25 มิถุนายน 2565)

1. Basic & Workflow

 • แนะนำโปรแกรมเบื้องต้น
 • ทำความเข้าใจภาพรวมและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม

2. Schematic & Design

 • แนะนำเครื่องมือสำหรับทำงาน
 • การค้นหาและเพิ่มอุปกรณ์เข้ามาใน Schematic
 • การจัดวางอุปกรณ์
 • การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Nets
 • การเพิ่ม Footprint ให้กับอุปกรณ์
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ (Electrical Rules Check)

3. Symbol Editor

 • ทำความเข้าใจระบบ Library ของ KiCad
 • การสร้าง Symbol เพื่อใช้งานเอง
 • การจัดการขาของอุปกรณ์

4. Footprint Editor

 • ทำความเข้าใจระบบจัดการ Footprint library
 • วิธีการสร้าง Footprint ขึ้นมาใช้งานเอง
 • การกำหนดค่าให้กับ Footprint
 • การกำหนด Pad shape แบบต่างๆ


วันที่สอง (26 มิถุนายน 2565)

5. PCB Editor

 • แนะนำเครื่องมือ
 • การวาดรูปร่างของแผ่น PCB
 • วิธีการวาง Footprint จาก Schematic
 • แนะนำการวาง Layout บนแผ่น PCB
 • การกำหนดขนาด Track เส้นทองแดงที่ต้องการ
 • การกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการออกแบบ PCB
 • การเดินเส้น Track ลายทองแดงแบบต่าง ๆ
 • การตั้งค่าใช้งาน Vias
 • การจัดการกับข้อความบนแผ่น PCB
 • วิธีการวางรูปภาพกราฟฟิกหรือ Logo ลงบนแผ่น PCB
 • การใช้งาน Zone และ Keepout
 • วิธีการบอกระยะขนาด Dimension ต่างๆ ของบอร์ด
 • การตรวจสอบความถูกต้องของการออกแบบ (Electrical Rules Check)

6.  3D PCB View

 • การกำหนดค่าอุปกรณ์ 3D ให้กับ Footprint บนบอร์ด
 • แสดงผลอุปกรณ์ในรูปแบบ 3D
 • การจัดมุมมองของภาพ 3D และการบันทึกภาพ
 • การเรนเดอร์ภาพ 3D เพื่อให้มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

7.  Fabrication Output

 • การสร้าง BOM File แสดงรายการอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมด
 • การสร้างไฟล์ Gerber สำหรับส่งผลิตกับโรงงาน
 • การสร้างไฟล์ PDF สำหรับนำไปทำแผ่น PCB ด้วยเอง


ตัวอย่างงานออกแบบ PCB โดยใช้ KiCad


การชำระเงินเพื่อลงทะเบียนหลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้

**หากต้องการเอกสารใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 090-696-6789


หลังจากยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และขั้นตอนการเข้าร่วมห้องเรียนขอบคุณที่ให้ความสนใจคอร์สเรียนของเรา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 090-696-6789

MICROEXPERT CO., LTD.รีบลงทะเบียนด่วนตอนนี้ก่อนที่จะปิดรับสมัคร

ลงทะเบียนคอร์สนี้    คอร์สอื่น ๆ เพิ่มเติม